Reference

Seznam našich referencí:

Servis výtahů:

351 výtahů MSV
78 výtahů SBD Poruba
13 výtahů pro bytová družstva
137 výtahů pro společenství vlastníků
1 výtah U Staré pošty 2317, Frýdek-Místek
1 výtah Gymnázium Hladnovská, Slezská Ostrava
1 výtah Pomocná škola Těšínská
2 výtahy firma V-plast Ostrava
1 výtah Gymnázium Čs. Exilu
2 výtahy Hotel Sepetná
1 výtah Krajský soud Ostrava
2 výtahy Garage Lesník
1 výtah VS invest-Rudná 30a
1 výtah ATC Conputers – Těšínská
1 výtah SV Vítkovická 3276/2A
Celkem: 590 ks výtahů

Přehled o provedených zakázkách na rekonstrukcích výtahů většího rozsahu 2006-2011:

Rok 2006
Alžírská 1499/22 výměna kabiny
Exilu 480 rekonstrukce výtahu
Gen. Hrušky 1210/22 500 kg
Gen. Hrušky 1210/22 320 kg
Podroužkova 1683.-.525 kg průchozí
Skupy 1641-1639 výměna ŠD
Dr. Martínka 21 -
Dr.Martínka 19 -
Lechowiczova 15 průchozí
Lechowiczova 17 průchozí
Eliášova 468/30, Praha 6 -
Rok 2007
Lechowiczova 19 průchozí
I. Sekaniny 1801 350 kg
Dr. Martínka 1 -
Stavební 996 průchozí
Stavební 997 průchozí
Ukrajinská 14 průchozí
Ukrajinská 16 průchozí
Výškovická 149 -
Průběžná 1720 L
Průběžná 1720 P
Bejdové 1791 výměna ŠD
U Školky 1618 L+P,1620 L+P 1619 P -
Polská 1525 L+P
Rok 2008
U Školky 1619 L
Alžírská 34 výměna klece
Alžírská 28 modernizace
Alžírská 30 modernizace
Podéště 1860/30 průchozí
Šimáčkova 1220/7 průchozí
Sokolovská 1325/53 -
Ukrajinská 1478/36 průchozí
Podéště 1885/1, 3 -
Ukrajinská 1441/18, 20, 22 průchozí
Španielova 923, 924, 925 -
Poděbradova 60 -
Stavební 1 průchozí
Stavební 3 průchozí
Stavební 5 průchozí
Majerové 1647 -
Rok 2009
Majerové 1648 -
Majerové 1649 -
Stavební 7 průchozí
Martínka 65 -
Alžírská 1513 průchozí
Alžírská 1519/8 průchozí
Alžírská 1502/24 -
Alžírská 1502/22 -
Hrdličky 1637/7 -
Průběžná 1721 -
Skupy 1641 -
Rok 2010
Skupy 1639/21 -
Skupy 1640/19 -
Skupy 1641/17 -
E Beneše 1257 /9 průchozí
Kubánská 1509/4 -
A.Hrdličky 1630/12 průchozí
A.Hrdličky 1630/14 průchozí
Spartakovců 1283 -
Rok 2011
Skupy 1640/19 -
Skupy 1639/21 -
Křižíkova 2 -
Křižíkova 4 -

Mimo prováděné rekonstrukce firma provádí servisní opravy výtahů.

Montáže nových výtahů:

Městský úřad - Frýdek Místek
Kavárna Radhošť – Frýdek Místek
Domov důchodců – Frýdek Místek
Pekárna Hlučín, I. Neméthová
Stavební bytové družstvo – Ostrava–Poruba
Dům seniorů POHODA, Orlová
BEFRA - Horní Suchá
Krajský soud, Ostrava

Doplňující informace:

Firma zajišťuje veškeré práce týkající se komplexního servisu a montáže nových výtahů včetně elektro vlastními pracovníky ve složení:
3 revizní technici výtahů
1 revizní technik elektro
10 montérů výtahů
1 zámečník
3 montéři elektro
1 pomocná síla revizních techniků

Servisní činnost je zajišťována včetně nepřetržité havarijní služby 24 hod. denně, 365 dní v roce, prostřednictvím profesionálního dispečinku. Vlastní servis zabezpečuje 5 technologických vozidel. Pracovníci užívají mobilní telefony.
Pro rekonstrukce a opravy výtahů používáme výhradně materiály a náhradní díly českých výrobců a dodavatelů zejména: MEZ Vsetín s.r.o., WYKOV s.r.o. Brno, Výtahy s.r.o. Velké Meziříčí.
Firma má kompletní dílenské i vybavení, které je předpokladem ke kvalitnímu servisu.
V naší činnosti upřednostňujeme servis výtahů. Tohoto zaměření využívá na základě smluvního vztahu s námi od roku 2001 i Elvia Assistance s.r.o. jako asistenční služby urgentních zásahů v nemovitostech, pro pojistitele pojišťovny Alianz.

EV – servis s.r.o. má zaveden a používá certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001:2001 a životního prostředí podle ISO 14001:2005 od roku 2006.

Přehled o provedených rekonstrukcích v oborech plynoinstalace vodoinstalace, kanalizace, ústřední vytápění 2006 - 2011:

Rok 2006
Ukrajinská 1444/26, O.-Poruba výměna vodoměrů SV a TUV
Ukrajinská 1444/24, O.-Poruba výměna vodoměrů SV a TUV
Alžírská 1516/3, O.-Poruba vým. svislého kanal. potrubí a kul.
Kubánská 1509, O.-Poruba výměna svislých odpadů
Alžírská 1516, O.-Poruba výměna ventilů v b.j.
Hajdy 9, O,- Hrabůvka výměna vodoměrů SV, TUV
Heyrovského 1577/8,10, O.-Poruba vým. potrubí a ležatých SV a TUV
Řecká 1473, O.-Poruba výměna odpadů
Spartakovců 1283, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Alžírská 1499/28, O.-Poruba výměna vodoměrů a odpadů
Alžírská 1499/32, O.-Poruba výměna vodoměrů a odpadů
O. Synka 1841/11, O.-Poruba výměna odpadů WC
Pokorného 1287/5, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Pokorného 1287/7, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Alžírská 1499/30, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Hudební, O.- M. Hory výměna vodoměrů TUV
O. Synka 1841/11, O.-Poruba výměna vany, WC, baterie
Kopeckého 556, O.-Poruba výměna stoupaček SV, TUV
Pokorného 1285/1, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Pokorného 1285/3, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Bulharská 1424/25, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Bulharská 1424/29, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Bulharská 1424/27, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV, vent.
Kubánská 1547, O.-Poruba výměna vodoměrů SV
Komenského 656, O.-Poruba výměna stoupaček SV, TUV
O. Synka 1842, O.-Poruba výměna odpadů
Výškovická 77, O.-Výškovice výměna rozvodu plynu
Kubánská 1505, O.-Poruba výměna odpadů
Ježkova 1343, O.-Poruba výměna vodoměrů TUV
Žilinská, O.-Poruba výměna stoupaček odpadu
J. Skupy 1639, O.-Poruba výměna stoupaček a odvzd. ventilů
J. Skupy 1640, O.-Poruba výměna stoupaček a odvzd. ventilů
J. Skupy 1641, O.-Poruba výměna stoupaček a odvzd. ventilů
Francouzská 1001-1004, O.-Poruba výměna plynového rozvodu
Opavská 1126, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Vietnamská 1490/10, O.-Poruba výměna vodoměrů TUV
Vietnamská 1490/8, O.-Poruba výměna vodoměrů TUV
Korunní 12, O,- M. Hory úprava měření tepla
Bejdové 1791/5, O.-Poruba výměna kanal. stoupaček, WC
K Papírně 26 montáž top. topení
Opavská 1125, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Vietnamská 1541, O.-Poruba DPS
Vietnamská 1492/17, O.-Poruba výměna vodoměrů SV
Pokorného 1552/16, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Sochora 1200/1, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Sochora 1200/3, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Sochora 1200/5, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
U Nové školky 87, O.- Hrabůvka výměna ÚT
Alžírská 1502/22, 24, 26, O.-Poruba výměna odpadu, WC, vodoměrů
Sekaniny 1796, O.-Poruba výměna vodoměrů TUV
Řecká 1473, O.-Poruba výměna vodoměrů SV
Dvouletky 51, O.-Poruba výměna vodoměrů TUV
Korunní 12, O.- M. Hory dodání měřiče TUV, přepojení ÚT
Novodvorská 3229/42 výměna stoupaček SV, vodoměry
Martinovská 3145/38, O.-Poruba výměna kanalizačních stoupaček
Jeremiáše 1932/10, O.-Poruba výměna ÚT
Sochora 1260/29, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Sochora 1260/31, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Hrušky 1214, Mor. Ostrava výměna vodoměrů
ČSA 1193/30, Hlučín výměna rozvodů SV, TUV
ČSA 1193/28, Hlučín výměna rozvodů SV, TUV
M. Majerové, O.-Poruba výměna TRV
U Parku 10, Mor. Ostrava výměna TRV
Mariánskohorská 17, 19, 21 výměna ventilů SV
M. Majerové 1696/9, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Francouzská 1123/36, O.-Poruba výměna vodoměrů TUV
M. Bajera, O.-Poruba montáž TRV
Plzeňská 1121/9 výměna vodoměrů TUV
Rok 2007
Vietnamská 1492/12, 14, O.-Poruba výměna odpadů, WC
Podroužkova 1687/19, O.-Poruba vým. SV, TUV,odpad. vodoměrů
Skupy 1714, O.-Poruba porevizní opravy plynu
Skupy 1711, O.-Poruba odstranění porevizních závad
Komenského 656/20, 22 výměna stoupaček TUV, SV
Čs. Exilu 480/7 výměna vodoměrů TUV
Opavská 1124 rekonstrukce plynu
Provaznická 31, 33, 35 výměna stoupaček TUV, SV
Varenská 30 výměna vodoměrů SV + TUV
Sokolovská 1316, O.-Poruba výměna odpadů
Vavříka 17 výměna lež. rozvodů SV, TUV
Mojmírovců 1248/38 výměna kompenzátorů
Na Svobodě 3152 oprava přečerpávací stanice
Vavříka 15 výměna lež. rozvodů SV, TUV
Sekaniny 1803 výměna odpadů
Fa Neuwirth, Francouzská ul. instalatérské práce
Herbenova výměna SV, TUV
Fa Seidler, Žilinská 1307, 1309 montáž DPS
Opavská, Sokolovská, O.-Poruba montáž DPS
Fa Seidler, Sokolovská, Žilinská montáž DPS
Fa Seidler, Žilinská, Pokorného montáž DPS
Fa Seidler, MŠ Sokolovská montáž DPS
Sokolovská 1135 výměna stoupaček TUV, SV
Vítkovická 12 výměna stoupaček TUV, SV
O. Synka 1843 vým. stoupaček plynu, odpady, WC
Šmidkeho 1798/4 výměna ventilů SV + TUV, ÚT
Fa Seidler dopojení TUV na rozvod
Podroužkova 1683 výměna venk. vodovodní přípojky
Vietnamská 1490/8, 10 výměna stoupaček plynu, odpady
Mjr. Nováka 29 výměna vodoměrů
U Nové Školy 891 výměna ÚT
Podroužkova 1683, O.-Poruba demontáž potrubí v suterénu
Korunní 1194 výměna vodoměrů SV, TUV
Ukrajinská 1478/36, O.-Poruba výměna vodoměrů SV, TUV
Žilinská 1307, O.-Poruba výměna ležatého potrubí SV, TUV
Na Fojtství 1545/5, O.- Hrabůvka výměna vodoměrů SV
Rok 2008
M. Krásové 4445, O.- Poruba výměna ležatého potrubí SV. TUV
M. Majerové 1698, O.- Poruba výměna plynového potrubí
Skupy 1705, O.- Poruba výměna vodoměrů TUV
K. Pokorného 1352, O.- Poruba výměna HUP
Varenská 36, Mor. Ostrava výměna vodoměrů TUV
Slavníkovců 13/1109, O.- Poruba výměna stoup. ventilů TUV, SV
Slavníkovců 11/1108, O.- Poruba výměna stoup. ventilů TUV, SV
Slavníkovců 11/1106, O.- Poruba výměna stoup. ventilů TUV, SV
Slavníkovců 15/1110, O.- Poruba výměna stoup. ventilů TUV, SV
Alžírská 1499, O.- Poruba výměna ležatého potrubí SV, TUV
Podroužkova 1683, O.- Poruba výměna vodoměrů TUV
Sokolovská 1325 výměna vodoměrů SV, TUV
Pokorného 1554 výměna HUP
Komenského 24, O.- Poruba výměna stoupaček SV, TUV, odpady
Podroužkova 1680, O,- Poruba výměna stoupaček plyn, voda, odpady
Podroužkova 1700 výměna plynových rozvodů
Plzeňská 1121 výměna HUP + sekční kohouty
Lechowiczova 2839 výměna vodoměrů TUV
Lechowiczova 2838 výměna vodoměrů TUV
Lechowiczova 2837 výměna vodoměrů TUV
Skupy 1641 výměna růžic a odvzd. ventilů
Skupy 1640 výměna růžic a odvzd. ventilů
Skupy 1639 výměna růžic a odvzd. ventilů
Aviatiků 20 výměna vodoměrů TUV
Aviatiků 22 výměna vodoměrů TUV
Pokorného 1553 výměna lež. potrubí
Heyrovského 2, 4 výměna lež. potrubí
Lumírova 15 výměna vodoměrů TUV
Lumírova 17 výměna vodoměrů TUV
Žilinská 1307 výměna odpadů
Opavská 1124 výměna hydrantu + střešní svod
Systherm Č. Těšín úprava v DPS
Krasnoarmějců 15 výměna stoupaček TUV + SV
Slavníkovců 1106 úpravy v kotelně
Skupy 1639 výměna stoupaček SV, TUV, plyn
Skupy 1640 výměna stoupaček SV, TUV, plyn
Skupy 1641 výměna stoupaček SV, TUV, plyn
Korunní 1244 přemístění ÚT
Martínka 33 výměna plyn stoupaček
Lechowiczova 2837/1 výměna vany, umývadla, baterie
1.ČS arm.sboru 1557 výměna vodoměrů TUV
Porubská 1015 výměna WC combi
Opavská 1125 výměna plyn. rozvodů a odpadu
M. Majerové 1702 výměna plyn. rozvodů
Ukrajinská 1439/14 výměna plyn. kohoutů
Záhumenní 343 vnstalační práce v RD
Rok 2009
Rabasova 1155 výměna stoup. SV, TUV, odpadů
Řecká 1471 výměna ležatých rozvodů SV, TUV
Ukrajinská 1478/36 výměna HUP + sekční kohouty
Podéště 1862/24,26 výměna ležatých rozvodů
Pokorného 1552 výměna ležatých rozvodů SV, TUV
Spartakovců 1283 výměna ležatých rozvodů SV
Francouzská 6015 výměna vodoměrů
Podroužkova 1683 výměna stoupaček plynu, odpady
Podroužkova 1681,1682 výměna stoupaček plynu
G. Hrušky 1214 výměna vodoměrů SV
Volgogradská 109a výměna stoup. SV, TUV, odpady
Pokorného 1554 výměna ležatých rozvodů SV, TUV
Martinů 723/8 výměna vodoměrů TUV
Pokorného 1347 výměna HUP + sekční kohouty
Pokorného 1348 výměna HUP + sekční kohouty
Pokorného 1349 výměna HUP + sekční kohouty
Vietnamská 1492/12 výměna radiátorů
Šoupala 1603/13,15 výměna vodoměrů TUV
Bejdové 1791 výměna vodoměrů TUV a kohoutů
Pokorného 1347-49 výměna stoupaček TUV, SV
Komenského 654/24,26 výměna vodoměrů SV+TUV
Opavská 1127 výměna odpadního potrubí od WC
Opavská 6121 výměna ležatého rozvodu TUV, SV
Opavská 6122 výměna ležatého rozvodu TUV, SV
Opavská 6123 výměna ležatého rozvodu TUV, SV
Opavská 6033 výměna ležatého rozvodu SV, TUV
Rok 2010
Francouzská 1103 výměna stoupaček TUV a SV
Francouzská 1103 vnitřních rozvodů a kanalizace,
Francouzská 1103 rekonstrukce plynoinstalace
Kubánská 1547 rekonstrukce plynoinstalace
Heyrovského 1574/2,4 rek. SV, TUV a kanalizace
Opavská 1137/46 rekonstrukce plynoistalace
Podroužkova 1686/17 rek. plynoistalace , rozvodu SV, TUV
Budovatelská 460 výměna stoupaček a odpadů
Nádražní 9 výměna ležatých rozvodů 112 600
Opavská 1126, O-Poruba výměna plynoinst
Ukrajinská 1478 výměna rozvodů SV, TUV
Alžírská 1524/1, O.-Poruiba výměna ležatého potrubí SV a TUV
Na Svobodě 3152, O.-Martinov výměna ležatého potrubí SV, TUV
Jurečkova 2785/14, Ostrava výměna ležatého potrubí SV, TUV
Heyrovského 1577/8,10, O-Poruba výměna plynoinstalace
H.Salichové 1057/20, Polanka n Odr. Výměna TRV
R.Prchaly 4480/24, O.-Poruba Výměna lež. a stoup. potrubí SV,TUV
Svojsiková 1588/11, O.-Poruba Výměna odpad. a stoup.potrubí SV,TUV
Výškovická 194 , O.-Výškovice Výměna TRV
Ukrajinská 1441/18,20,22, O.-Poruba výměna ležatého potrubí TUV
Edisonova 88 ELMONTEX, O.-Hrabůvka Montáž teplovodního vytápění
Rok 2011
Ježkova 1343/2, O.-Poruba Výměna plynoinstalace a kanalizace od WC

Přehled je vypracován ke dni 28.02.2011
Mimo uvedené akce většího rozsahu smluvně zajišťujeme běžnou údržbu v oboru voda, topení, plyn včetně revizí a nepřetržitou pohotovostní havarijní službu pro:

  1. Bytová družstva
  2. Společenství vlastníků
  3. Elvia Assistance s.r.o. - urgentní zásahy a neurgentní služby pro klienty pojišťovny Alianz.
  4. UNIGEO a. s. - služby voda, ústřední topení pro OKD dopravu a. s. - cca 55 pracovišť
  5. AB Správa nemovitostí s. r. o, Ostrava
  6. Mateřská škola Frýdecká 426, Ostrava - Kunčice
  7. Mateřská škola, Sokolovská 1168, Ostrava - Poruba
  8. Dalkia Česká republika a. s. - údržba 192 byt. jednotek a nebytových prostor. Roční objem provedených havarijních a běžných oprav (mimo rekonstrukcí) je cca 4,5 mil. Kč a prezentuje cca 2 500 zakázek.

EV – servis s.r.o. má zaveden a používá certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001:2001 a životního prostředí podle ISO 14001:2005 od roku 2006.

Přehled o provedených zakázkách na rekonstrukcích a opravách elektrozařízení většího rozsahu v letech 2006 - 2009.

Rok 2006
Sokolovská 1334 výměna schod.autom.čidla
Severní 11 výměna poštovních schránek
Sokolovská 1325 rekonstrukce el. instalace
Podroužkova 1680/5 rekonstrukce DT, čidla
Pokorného 1352/63 domácí telefony
Vietnamská 1490/8 oprava elektro
Martínka 16, 18 rekonstrukce zvonků a DT
O. Synka 1842 rekonstrukce DT
Bieblova 2951/7 rekonstrukce DT
Sokolovská 1316 rekonstrukce zvonků a DT
Kubánská 1508 domácí telefony
Svojsíkova 1594/6 oprava čerpadla, mont.světla
gymnázium Hladnov oprava hromosvodu
Pokorného 1287/5, 7 rekonstrukce DT
Šustaly 1079, Kopřivnice rekonstrukce DT
Elektrárenská Dalkia oprava hromosvodů
Nikodéma 4481/9 rekonstrukce tabla
O. Synka 1841 rekonstrukce zvonků a DT
O. Synka 1841 protipožární okna
Žilinská 26, 28, 30, 32 výměna zvonkového tabla
Francouzská 6015 rekonstrukce osvětlení
Sokolovská 1334/43 rekonstrukce DT
Bulharská 1424/27 výměna rozvaděčů
Kolejní ul. montáž DT, zvonkového tabla
Rok 2007
Masarykovo nám.7, 8 rekonstrukce zvonků a DT
O. Synka 1841/11 montáž čidel
Sokolovská 1334 montáž světla a čidla
Opavská 983 montáž osvětlení
SBD Poruba oprava elektro
Ukrajinská 1441/20 rekonstrukce DT
Řecká 1473 oprava elektro
Vietnamská 1490/10 vým rozvaděč.vložek pro výtah
Vietnamská 1490/8 vým rozvaděč.vložek pro výtah
Gončarovova 6 rekonstrukce DT
Pavlovova 45 rekonstrukce DT
Gen.Janka montáž a dodávka AKU
Šmidkeho 1798 oprava osvětlení
Vietnamská 1490/8, 10 montáž čidel, opr. osvětlení
Vietnamská 1490/8, 10 přívod pro výtahy
Vlasákové 22 rekonstrukce zvonků a DT
Skupy 1705 oprava elektro
Vietnamská 1490/8 montáž krytů rozváděče
Vietnamská 1490/10 montáž krytů rozváděče
Skupy 1708 oprava elektro
Sokolovská 1316 montáž elektroinstalace
Sokolovská 1315 montáž elektroinstalace
O. Synka 1840 montáž DT
Rošického 1061 montáž DT
Stavební 996, 997 montáž DT
Pokorného 1350 – 51 montáž DT
Opavská 1126 výměna DT
Zd. Štěpánka 1879 oprava osvětlení
Al. Hrdličky 1633 montáž čidel
Lumírova 15 rekonstrukce zvonků a DT
Lumírova 17 rekonstrukce zvonků a DT
Aviatiků 20 rekonstrukce zvonků a DT
Aviatiků 22 rekonstrukce zvonků a DT
Rok 2008
U Dílen 3216/6 ventilace
Opavská 6033 domácí telefony
Opavská 6121,18,18A,B úprava el. instal.zvonk. tabla
Vavříka 17 domácí telefony
Dr. Martínka 1508 kontrola a údržba AKU+NO
Opavská 1136-1137 montáž osvětlení
Vavříka 17 montáž el. zámku
Šeříková 599/5 opr. el. inst. spol. prostor
Opavská 6033 montáž čidel
Opavská 6033 oprava zámku dveří
Heyrovského 1577/8,10 opr. osvětlení
G. Hrušky 1215 výměna akubaterií
Stavební 1 Výrob a montáž kesonu
Stavební 5 Výrob a montáž kesonu
Stavební 3 Výrob a montáž kesonu
Stavební 7 Výrob a montáž kesonu
Opavská 1125 oprava doroz. techniky
Skupy 1703 montáž čidel
Opavská 1124 vým. akubaterí
Mojmírovců 1256 oprava doroz. techniky
Ukrajinská 1439/14 montáž čidel
Alžírská 1499/30 domácí telefony
Alžírská 1499/30 oprava osvětlení
U Parku 1A/3068 domácí telefony
Rok 2009
Komenského 654/24,26 úprava prostoru STA
Skupy 1713 oprav zvonkového rozvodu
Mojmírovců 1256 montáž čidel
Francouzská 6015 montáž kamer. systému
U Parku 1 montáž kamer. systému
U Parku 3 montáž kamer. systému
Hlavní 1026 opr. el. instalace
Francouzská 6015 montáž kamer. systému
Majerové 1702 montáž domácích telefonů

Mimo výše uvedeného přehledu firma provádí servisní opravy el. zařízení.

Doplňující informace:
Firma zajišťuje veškeré práce týkající se komplexního servisu elektrozařízení vlastními pracovníky ve složení:
1 revizní technik elektro
1 zámečník
3 montéři elektro
5 pracovníků nepřetržitého dispečinku 365 dní v roce

Servisní činnost je zajišťována včetně nepřetržité havarijní služby 24 hod. denně, 365 dní v roce, prostřednictvím profesionálního dispečinku. Vlastní servis zabezpečuje 5 technologických vozidel. Pracovníci užívají mobilní telefony. Pro servis a opravy elektrozařízení používáme výhradně materiály a náhradní díly českých výrobců a dodavatelů. Firma má kompletní dílenské vybavení, které je předpokladem ke kvalitnímu servisu.

 

srvis 24h denně

Rychlý kontakt

EV servis s.r.o.
Ostrava-Poruba
Klimkovická 58/30, PSČ 70800

IČ: 60318457
DIČ: CZ60318457

tel.: +420 596 919 554-5
e-mail: info@ev-servis.cz

NONSTOP SERVIS 602 744 427

Přehled našich služeb